Tag Archives: gayrimenkul

Blog Yazılarım

İstanbul genelinde 2013 yılında 234.789 adet,  2014 yılında 225.454 adet, 2015 yılında 239.767 adet, 2016 yılında ise 232.428 adet konut satıldı. Türkiye genelinde konut satışları bu dönemde sürekli artış gösterirken, İstanbul’da 2016 yılında 2015 yılına göre daha az satış gerçekleşti. 2017 yılının ilk 5 ayındaki İstanbul’daki satışlar geçen yılın aynı ayların satışlarına paralel gidiyor. İstanbul’da Semtlere Göre […]

Türkiye’de gayrimenkul zincirlerinin yükselişi sürüyor. Son 2 yılda markalı emlak zincirlerinin pazar payı % 3,5’tan %6 ya yükseldi. Bu hızlı büyüme bir yandan yeni açılan ofisler ile, bir yandan da sektöre yeni katılan danışmanlar ile besleniyor. Peki gayrimenkul danışmanlığı iyi bir meslek mi? Bu işte çalışmanın getirisi ne? Diğer kariyer imkanları ile mukayese edildiğinde avantajları […]

Konut piyasasında hedonik fiyat modelinin uygulandığı ilk çalışma, hava kirliliğinin konut fiyatları üzerindeki etkilerini inceleyen Ridker ve Henning (1967)’e aittir. Bu çalışmada konut satışında yatay kesit veriler kullanılmıştır. Modelin bağımlı değişkeni, konut sahibinin kendisinin ikamet ettiği konutun ortalama değeri olarak belirlenmiştir. Ancak bu konutun sahibi olan ailenin tek konutu olması dikkate alınmıştır. Bağımsız değişkenler sırasıyla, […]

Kişilerin ödeme güçlerinden ve bireysel tercihlerden bağımsız olarak en düşük düzeyde barınabilmelerini sağlamak için gerekli konut sayısı ve kalitesi, belli bir anda var olan konut sayısından ve kalitesinden farklı ise, aradaki farka konut ihtiyacı denilmektedir. Bireylerin, ödeme gücü olanı da olmayanı da konuta ihtiyaç duymaktadır. Konut talebi ise, konut ihtiyacından farklı olarak, ailelerin belli bir […]

Konut ihtiyacını belirleyen faktörlerin en önemlisi nüfusun yapısı ve bileşimidir. Genellikle, konut ihtiyacını belirleyen nüfus birimi, hane halkı kavramıdır. Hane halkının temelini aile kurumu oluşturur. Konut ihtiyacı açısından önemli olan, bireylerin ortaklaşa ve bağımsız bir hane yönetimi örgütlenmesini oluşturabilmeleridir. Nüfusun dışında konut ihtiyacını belirleyen diğer faktörler; hanehalkı birimleri, yaşam düzeyi, zevk ve kültür farklılıkları ile […]

Konut “barınma amacı için oluşturulmuş, herhangi bir bina veya bir yapı” anlamına gelmektedir. İnsan hayatının ve kentsel alanın en geniş ve yoğun kullanılan bölümünü kapsamasından dolayı konut, çok önemli bir ihtiyaç olarak tanımlanmaktadır. Konutun bir ihtiyaç olarak algılanması çok eski çağlara dayanmaktadır. Önceleri sadece insanların barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla ortaya çıkmış olsa da zaman içerisinde […]

Konutun, sosyal yaşamı dengeleyen önemli bir fonksiyonu bulunmaktadır. Konut ihtiyacının doyurulma derecesi yaşam kalitesi ölçüsünün önemli bir göstergesidir. Bireylerin barınma ihtiyacını karşılayan konut, toplum hayatının ekonomik ve sosyal bakımdan en önemli unsurlarından birisidir. Konut, toplumsal bir olgu olmakla birlikte ekonomik kalkınmayı da etkileyen bir unsurdur. Geniş kitlelerin yetersiz barınma koşulları içerisinde yaşamaları, toplumsal barışı ve […]

Konut bireylerin barınma ihtiyaçlarını gidermek için üretilen ve sunulan bir üründür. Birey konuta ister sahip olsun ister kullanım hakkından faydalansın her bireyin içinde yaşamak isteyeceği bir konut talebi bulunmaktadır. Konut talebi, ailelerin belli bir konutun fiyatını ve kirasını ödemeye istekli ve ödeme gücüne sahip olmalarını anlatan bir kavramdır. Konut talebi tıpkı diğer mal ve hizmetlerin […]

Fiyatlar Fiyatlar, bütün talep fonksiyonlarının vazgeçilmez unsurudur. Konut talebi de konut fiyatlarındaki değişimlerden etkilenmektedir. Talep sadece mal ve hizmetlerin fiyatlarından değil ikame ve tamamlayıcı malların fiyatlarından da etkilenir. Konut piyasasında hane halkları kiralamak veya sahip olmak amaçlı konut seçimini, ikame olanaklarının düşüklüğü karşısında yapmaktadırlar. Yatırım amaçlı konut talebi ise diğer yatırım malları fiyatlarında meydana gelen […]

Konut üretimi, bir yandan barınma gibi bir temel sosyal gereksinimi karşılarken, diğer taraftan bu sektöre yapılan yatırımlar, gerek sektöre girdi veren üretim sektörleri üzerinde yarattığı etkiler, gerekse doğrudan ve dolaylı olarak gelişmesini sağladığı istihdam olanakları ile ekonomik açıdan da çok önemlidir. Bilindiği gibi konut piyasası makro ekonominin bütünü içerisinde büyük bir paya sahiptir. Konut ve […]