Tapuda Satış İşleminde Gerekli Evraklar:

 • Kimlik (Nüfus Cüzdanı, Pasaport ya da Avukat Kimliği)
 • 1 adet satıcının fotoğrafı (vesikalık, 6×4 cm ölçülerinde, güncel)
 • 2 adet alıcının fotoğrafı (vesikalık, 6×4 cm ölçülerinde, güncel)
 • Başkası adına yapılan işlemlerde Temsil Belgesi (Vekaletname, Vasi Kararı ya da Yetki Belgesi)
 • Belediyeden alınmış, gayrimenkulün emlak beyan değerini gösteren belge
 • Belediyeden alınmış Vergi Borcu Yoktur yazısı
 • (DASK) Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi (bina sınıfına giren gayrimenkuller için)
 • Satılacak gayrimenkulün tapusu (ya da tapu bilgileri)

Satış işleminde alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı tapu harcı tahsil edilir. Ayrıca her yıl belirlenen tarifeye göre döner sermaye katkı payı alınır.

Satış, Bağış ve Trampa İşlemlerinde Tapuda Gerekli Evraklar

Bağış İşleminde Tapuda Gerekli Evraklar:

 • Kimlik (Nüfus Cüzdanı, Pasaport ya da Avukat Kimliği)
 • 1 adet bağışlayanın fotoğrafı (Vesikalık, 6×4 cm ölçülerinde, güncel)
 • 2 adet bağışı kabul edenin fotoğrafı (Vesikalık, 6×4 cm ölçülerinde, güncel)
 • Başkası adına yapılan işlemlerde Temsil Belgesi (Vekaletname, Vasi Kararı ya da Yetki Belgesi)
 • Belediyeden alınmış, gayrimenkulün emlak beyan değerini gösteren belge
 • Belediyeden alınmış Vergi Borcu Yoktur yazısı
 • (DASK) Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi (bina sınıfına giren gayrimenkuller için)
 • Bağışlanacak gayrimenkulün tapusu (ya da tapu bilgileri)

Bağış işleminde bağışı kabul edenden tapu harcı tahsil edilir ayrıca her yıl belirlenen tarifeye göre döner sermaye katkı payı alınır.

Trampa İşleminde Tapuda Gerekli Evraklar:

 • Kimlik (Nüfus Cüzdanı, Pasaport ya da Avukat Kimliği)
 • Taraflardan 2’şer adet fotoğraf (Vesikalık, 6×4 cm ölçülerinde, güncel)
 • Başkası adına yapılan işlemlerde Temsil Belgesi (Vekaletname, Vasi Kararı ya da Yetki Belgesi)
 • Belediyeden alınmış, gayrimenkulün emlak beyan değerini gösteren belg
 • Belediyeden alınmış Vergi Borcu Yoktur yazısı
 • (DASK) Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi (bina sınıfına giren gayrimenkuller için)
 • Trampa edilecek gayrimenkullerin tapuları (ya da tapu bilgileri)

Trampa işleminde taraflardan ayrı ayrı tapu harcı tahsil edilir. Ayrıca her yıl belirlenen tarifeye göre döner sermaye katkı payı alınır.

Tapuda Geçerli Kimlik Belgeleri :

 • Nüfus Cüzdanı (TC kimlik numaralı )
 • Pasaport
 • Avukat Kimliği
 • Başka ülke vatandaşlığına geçmiş eski vatandaşlar için: Türk Vatandaşlığından Çıkma Belgesi ve vatandaşlığa geçilen ülkenin verdiği Kimlik Belgesi

Şirketlerin tapu işlemlerinde  kullanılacak Yetki Belgesi :

 • Ticaret Sicil Memurluğu tarafından düzenlenir
 • Gayrimenkulle ilgili yetki ve yetkililerin kimlikleri açıkça belirtilir
 • İşlemin yapılacağı yıla ait olmalıdır.

Benzer konular :

Gayrimenkul Yatırım Danışmanlığı


 

İletişim Formu

  • Adınız
  • Soyadınız
  • E-mail Adresiniz
  • Telefonunuz
  • Mesajınız

  Cevap Yaz