Eğitim

18Nis 2015

Dünyada kentsel dönüşüm süreci iki farklı temele dayanmaktadır; birincisi 1851’de İngiltere’de çıkmış olan konut kanunu ikincisi ise 1851-1873 arasında Fransa’da Haussmann’ın kamu desteğiyle yapmış olduğu büyük operasyonlardır. Haussmann on beş yıl içinde kentin tüm alt yapısını yenilemiş, yeni bir yaşam biçimi oluşturmuştur. Ancak bu dünya Harvey’e göre yeni endüstrinin istekleriyle oluşup, artı değerin sömürülmesi yönü […]

Yazının Devamı
18Nis 2015

Kentsel dönüşüm kavramı ülkemizde 1980’lerde kent merkezleri ve gecekondu bölgelerinin değişimi ile gündeme gelmeye başlamış olup, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında çıkarılan kanunla kentsel dönüşüm alanında geniş kapsamlı çalışmalar başlatılmıştır. Kentsel dönüşüm sürecinde yasal düzenlemeler önemli bir yer tutmaktadır. Bu yasal düzenlemeler de zamanının şartlarına ve ihtiyaçlarına göre değişikliğe uğrayabilmektedir. Şişman ve […]

Yazının Devamı
17Nis 2015

Tapuda Satış İşleminde Gerekli Evraklar: Kimlik (Nüfus Cüzdanı, Pasaport ya da Avukat Kimliği) 1 adet satıcının fotoğrafı (vesikalık, 6×4 cm ölçülerinde, güncel) 2 adet alıcının fotoğrafı (vesikalık, 6×4 cm ölçülerinde, güncel) Başkası adına yapılan işlemlerde Temsil Belgesi (Vekaletname, Vasi Kararı ya da Yetki Belgesi) Belediyeden alınmış, gayrimenkulün emlak beyan değerini gösteren belge Belediyeden alınmış Vergi Borcu […]

Yazının Devamı
16Nis 2015

Reklamcılığın ve reklamın geçmişi, bilinen tarihin ilk dönemlerine kadar eskiye dayanmaktadır. Arkeolojistlerin Akdeniz ve çevresindeki ülkelerde gerçekleştirmiş olduğu araştırmalarda ortaya çıkan bulgular, çeşitli olayların duyurusunun yapıldığını ortaya koymaktadır. Romalıların gladyatör savaşlarını duyurmak amacıyla duvarları boyadıkları, Fenikelilerin ise mallarına olan ilgiyi artırmak amacıyla geçtikleri güzergahlarda bulunan büyük kayalara çeşitli figürler yaptıkları ortaya çıkmıştır. Ortaçağda yerel tacirlerin ya […]

Yazının Devamı
15May 2013

Akitli işlem nedir? Satış, bağış, taksim, ölünceye kadar bakma akdi, ipotek ve irtifak hakları gibi tapu sicil müdürlüğünde resmi senet düzenlenerek yapılan işlemlere akitli akitli işlem denir. Mülkiyet ve mülkiyet dışındaki ayni hakların kurulması ve devri için Tapu Müdürlüğünde resmi senet düzenlenmesi şarttır ancak kişisel haklar için resmi senet düzenlenmez. Akitsiz işlem nedir? Kişisel hakların […]

Yazının Devamı