Eğitim

21Nis 2015

Bulanık Mantık, 1961 yılında Lütfi Askerzade’nin yayınladığı bir makalenin sonucu oluşmuş bir mantık yapısıdır. İnsan düşüncesini taklit etmesi için çalışılan bilgisayarlarda, klasik mantığın yetmediği alanların ortaya çıkarılmasıyla bulanık mantık kavramı gerekli olmuştur. Bulanık mantığın temeli bulanık küme ve alt kümelere dayanır. Matematiksel olarak ifade edildiğinde varlık küme ile olan üyelik ilişkisi bakımından kümenin elemanı olduğunda […]

Yazının Devamı
21Nis 2015

Yapay sinir ağları, biyolojik sinir ağlarından esinlenerek geliştirilmiştir. Tıpkı bir biyolojik sinir sisteminde olduğu gibi, burada da çeşitli nöronlar ve bu nöronları birbirine bağlayan sinir ağları vardır. Kısaca insan beyni ve sinir sistemini taklit ederler. Yapay sinir ağları bilinmeyen yada karmaşık içsel ilişkilere sahip problemlere çözüm bulmak amacıyla uzun yıllar üzerinde çalışılmış yapay zeka tekniği […]

Yazının Devamı
18Nis 2015

Yasal Durum Analizi Gayrimenkul geliştirme sürecinde yapılan ilk çalışma yatırım kararlarının öncesinde durum değerlendirmesi niteliğindeki yasal durum analizi olmalıdır. Yasal durum analizi, gayrimenkulün en verimli kullanımının ve varsa hukuki sorunlarının belirlenmesinde önemli rol oynamaktadır. Gayrimenkul projelerinde tapu kayıtları (ipotek, şerh, beyan vb.), kısıtlamalar, kadastro kayıtları, alansal sınırlar, çevresel özellikler, imar durumu ve diğer kanuni mükellefiyetlerin […]

Yazının Devamı
18Nis 2015

Emlak vergisi en eski ve en yaygın vergilendirme biçimlerinden biridir. Bir servet vergisi olan emlak vergisi mali kaynak sağlamak, vergi adaletini gerçekleştirmek, gelir ve servet dağılımındaki dengesizlikleri gidermek gibi sosyal amaçlar ile toplumların örgütlenme biçimlerine bağlı olarak siyasal amaçlarla da yaygın bir şekilde uygulanmaktadır.   Emlak vergisi, tarihin en eski vergi türlerinden biri olup kaynaklardan […]

Yazının Devamı
17Nis 2015

Tapuda Satış İşleminde Gerekli Evraklar: Kimlik (Nüfus Cüzdanı, Pasaport ya da Avukat Kimliği) 1 adet satıcının fotoğrafı (vesikalık, 6×4 cm ölçülerinde, güncel) 2 adet alıcının fotoğrafı (vesikalık, 6×4 cm ölçülerinde, güncel) Başkası adına yapılan işlemlerde Temsil Belgesi (Vekaletname, Vasi Kararı ya da Yetki Belgesi) Belediyeden alınmış, gayrimenkulün emlak beyan değerini gösteren belge Belediyeden alınmış Vergi Borcu […]

Yazının Devamı